Køge FC

Køge FC

Køge FC er en lille lokal fodboldklub.

Foreningens formål er, at fremme fodbold i Køge Kommune med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben.

Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Vi holder til ved banerne på Ravnsborg hver mandag og onsdag. Hvis du skulle have lyst til at starte til fodbold hos os, så mød blot op og få en snak med træneren på det hold du gerne vil starte på. Du kan også kontakte vores trænere på mail eller telefon.

Det skal frem for alt være sjovt at spille fodbold.

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 13. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset ved Ravnsborghallen.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. januar 2019. Forslag sendes til formand.koegefc@gmail.com.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand (lige år) – Valg af kasserer (ulige år).
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg).
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Køge FC