Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2018

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2018

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var at vælge en beslutningsdygtig bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling var varslet den 25. juni 2018 på facebook og den 27. juni 2018 ved omdelte sedler til foreningens medlemmer og forældre.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende personer stillede op til valg og blev valgt ind:

 • Lærke Thøgersen
 • Christina Fenger
 • Betina Aagaard
 • Jakob Damgaard Møller
 • Sanne Bagge Petersen

Derudover blev der valgt følgende to suppleanter:

 • Nikolaj Aagaard Svendsen
 • Rasmus Lindahl

Valg af formand og kasserer

 • Formand – Sanne Bagge Petersen
 • 1. kasserer – Bettina Aagaard
 • 2. kasserer – Christina Fenger

Evt.

 • Der blev talt om betaling af kontingent, herunder hvornår der skal betales, når et nyt medlem melder sig ind midt på sæsonen. Dette skal drøftes og besluttes på næste generalforsamling.
 • Derudover blev det aftalt, at vi mødes i bestyrelsen i slutningen af august måned 2018 og derefter ca. hver 3. måned.