Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 2017

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 2017

 

  • Velkomst valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kasserer Jes Rasmussen bød velkommen og gennemgik dagens agenda, som udelukkende havde til formål at vælge en beslutningsdygtig bestyrelse, jf. referat af den ordinære generalforsamling af 31. januar 2017.

  • Valg af kasserer

Som ny kasserer blev Christina Fenger valgt.

  • Valg af bestyrelsessuppleant

Som 1. suppleant blev Inge-Lise Pedersen valg og som 2. suppleant blev Nikolaj Svendsen valgt.

  • Valg af revisor

Som revisor blev Karin Krüger Søndergaard valgt

  • Eventuelt

Dirigenten konstaterede at der dermed var valgt en ny beslutningsdygtig bestyrelse bestående af følgende personer:

Formand:                                  Maria Eriksen (mor til Cosmus, årgang 2002)

Kasserer:                                  Christina Fenger (mor til Julius, årgang 2004)

Bestyrelsesmedlemmer:  Jakob Damgaard Møller (far til Valdemar, årgang 2008)

Kristina Dalsgaard (mor til Markus, årgang 2004)

Endvidere valgtes:

Suppleanter:                           1. Inge-Lise Pedersen (mor til Jeppe, årgang 2004)

2. Nicolai Svendsen (far til Victor, årgang 2008)

 

Revisor:                                     Karin Krüger Søndergaard (mor til Alvin, årgang 2007)

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter den ekstraordinære generalforsamlingen blev afsluttet.

 

Dirigent Jes Rasmussen