Referat af generalforsamling den 26. februar 2020

Referat af generalforsamling den 26. februar 2020

Tilstede: Sanne Bagge Petersen,  Lærke Thøgersen, Jakob Damgaard Møller, Nicolai Svendsen, Jacob Brandt og Theis Skov Kristiansen

Generalforsamlingen er indkaldt med fire ugers varsel.


 1. Valg af dirigent. Jacob
 2. Valg af referent og stemmetæller. Lærke
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v. Jakob: I 2019......... 
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v. Lærke. Regnskabet blev godkendt.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse v. Lærke. Budget for 2019 godkendt
 6. Fastsættelse af kontingent. Godkendt. Klubben besluttede at fastholde følgende kontingent: 
 7. 350 kr. til og med U13
 8. 450 kr. for U14 og op
 9. 100 kr. for hyggeholdet og det nye mandagshold. Hyggeholdet og mandagsholdet spiller som udgangspunkt ikke kampe. Hvis de tilmelder sig kampe, skal spillerne selv betale.
 10. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag til behandling.
 11. Valg af formand (lige år) – Valg af kasserer (ulige år). Formand: Sanne Bagge Petersen blev genvalgt. Kasserer: Lærke Thøgersen (ikke på valg)
 12. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (som er på valg). Jakob Damgaard  Møller fortsætter i bestyrelsen.Jacob Brandt trådte ud af bestyrelsen. Theis Skov Kristiansen indtrådte i bestyrelsen.
 13. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Ingen
 14. Valg af revisor og revisorsuppleant. Karin Krüger
 15. Eventuelt.